Moje programy napisane dla krótkofalowców

1. Program ADIFSORT

Wygląd czołówki programu

Pobierz "AdifSortSetup.exe" klikając na obrazku

Przeznaczony głównie do współpracy z Loggerem32, ale może również obrabiać pliki ADIF z innych logów np. VQLOG, WinLOG i.t.p. Obsłguje specyfikację plików ADIF w wersji 2.0 . Program z ADIF-a wyeksportowanego z logu tworzy osobne pliki tekstowe od 0.TXT aż do Z.TXT dla logów on-line, publikowanych na stronach WWW oraz wysyła je do odpowiedniego katalogu serwera FTP. Strona WWW wykorzystuje skrypt JAVA, napisany przez G4ZFE. Tego typu logów używają ekspedycje DX-owe i indywidualni nadawcy.

AdifSort jest zdecydowanie szybszy w działaniu, niż publikowany, DOS-owy sortlog.exe autorstwa Kol. G4ZFE.

Zaletą tego rozwiązania jest możliwość publikowania logów na prostych stronach WWW, stworzonych techniką HTML-a (np. na darmowych serwerach).

Zobacz działanie logu on-line dla stacji HF0POL, JW0HZ, SQ5TA (strona główna - menu).

W najnowszej wersji 4.0.2 przyspieszono generację plików oraz poprawiono generowanie pustych plików (o zerowej długości), jak w oryginalnym programie sortlog.exe. Dodane zostały nowe emisje - HELL i OLIVIA oraz klient FTP wraz z konfiguracją co pozwala bez dodatkowego oprogramowania FTP transferować (wysyłać) pliki na serwer FTP. Dodano również kasowanie plików.TXT po zakończeniu transferu na serwer.

Poprawiono obsługę nietypowych nazw katalogów np.C:\SQ5TA.003\, zmieniono menu i ikony, oraz zoptymalizowano kod programu. Dodano obsługę plików ADIF bez spacji w rekordach.

*************************************************************************************************************************

2. Program ANTENNA SWITCH

Prosty interfejs programu Antenna Switch

Pobierz "switchsetup.exe" klikając na obrazku

Program sterujący przełącznikiem antenowym na 8 anten, poprzez port drukarkowy LPT1. Wymaga elektronicznego układu sterującego. Schemat takiego układu znajduje się w pomocy Loggera32. Sprawdzony z logami: Logger32, Writelog. Stworzony przy ogromnej pomocy Marka SP7DQR. Serdeczne dzięki, Marku !!!.

W odróżnieniu od programu Switcher 2.1 firmy DXsoft pozwala na własny opis anten (do 60 znaków) który wyświetla się dla każdej anteny, po jej wybraniu. Dozwolone jest stosowanie polskich znaków w opisach anten. Opis anten wprowadza się klikając prawym klwiszem myszy na przycisk odpowiedniej anteny.

*************************************************************************************************************************

3. Program do ewidencji SPPA - SPPA 2005

Wymaga zainstalowanego programu ACCESS z pakietu Microsoft Office 2000 lub wyższej wersji.

Prowadzi ewidencję zrobionych i potwierdzonych powiatów dla potrzeb dyplomu SP-PA Award. Umożliwia wydrukowanie wniosku do Award Managera w ogólnie przyjętym formacie. Poprawiono ilość powiatów na obecnie aktualne 379.

Czołówka programu SPPA Award 2005

Wersja dla Access 2000 (i wyższych wersji)

Pobierz "Setup.exe" klikając na obrazku

UWAGA !!! - Hasło do otworzenia programu "sppa2005"

Wersja dla Access 95 i 97

Pobierz "sppa97.zip" klikając na obrazku

*************************************************************************************************************************

4. Program do wykonywania kopii zapasowej całego logu - LogBackup

Kopiuje cały, wskazany folder (katalog) logu we wskazane miejsce, nadając folderowi kopii nazwę, datę i czas kopiowania

Okienko programu LogBackup

Pobierz "LogBackup.exe" klikając na obrazku