Programy komputerowe

W praktyce krótkofalowca coraz większą rolę odgrywa wspomaganie pracy przez komputer. Używane jest różnego rodzaju oprogramowanie, wydatnie zwiększające "wydajność" nasłuchową i nadawczą, jak i pomagające w poznawaniu nowych rodzajów emisji, rejestrujące nasłuchy, drukujące karty QSL i.t.p.

Wyróżnić tu należy następujące kategorie oprogramowania:

Shareware - programy za drobną odpłatnością uiszczaną bezpośrednio Autorowi (równowartość kilku lub kilkunastu USD lub EURO) - do tej kategorii należą np. CwGet, MTTY

Freeware - nieodpłatne, jak Logger 32, CwType, Switcher, Hamport, i wiele, wiele innych

Komercyjne - w pełni płatne, wymagające rejestracji i opłaty za licencję lub korzystanie w określonym czasie np. WriteLog, DX4WIN i.t.d.

a spośród nich dla potrzeb krótkofalowców:

1. CallBook - bazy danych znaków i adresów do korespondencji ( do celów wysyłki kart QSL via direct )

2. LogBook - bazy danych rejestrujące wykonane łączności ( nasłuchy )

3. Programy specjalistyczne, obsługujące emisje cyfrowe - POCKET RADIO, SSTV, RTTY, PSK31, emisję HELL-a, a nawet nadawanie i odbiór CW

4. Programy edukacyjne - do nauki odbioru słuchowego Morse'a, poznawania zasad działania emisji cyfrowych

5. Programy wspomagające wyszukiwanie ciekawych stacji - tzw. DX-Cluster ( internetowe bazy danych, pracujące w trybie On-line - odświeżają informacje podawane przez krótkofalowców z całego świata np. co 1 minutę )

6. Programy sterujące pracą urządzeń - transceiverów, obrotowych anten, pracą automatycznych urządzeń nadawczych typu przemienniki UKF

7. Programy QSL Manager - zawierające bazy danych QSL Managerów dla mniej, lub bardziej "egzotycznych" stacji

W celu usprawnienia swojej pracy na stacji używam kilka z nich:

- Logger32 - program do logowania łączności, sterowania radiem, rotorem antenowym, przełącznikami antenowymi, prowadzenia łączności emisjami PSK i RTTY

- QSL Printer - program autorstwa SQ5TA, współpracujący TYLKO !!! z Loggerem32 do wydruku kart QSL, drukowania statystyk i wniosków na dyplomy

a szczególnie polecam:

- Logger 32 - ( według Roberta C. Furzera ) - program powszechnie używany i ceniony przez nadawców do rejestracji QSO i drukowania kart QSL, wykonywania statystyk - możliwe jest exportowanie QSO do logu Wojtka, SP4LVG

- CwGet - program do odbioru CW - wykorzystujący kartę dźwiękową komputera

- MorseCat - ( według DK5CI ) - do nauki alfabetu Morse'a

- Morse - ( według SP6CPN ) - do nauki alfabetu Morse'a

Programy te można ściągnąć z różnych miejsc w sieci Internetowej. Celowo nie podaję lokalizacji, gdyż od czasu do czasu zmieniają się, wprowadzając w błąd czytelników tej strony, hi, hi...