Język angielski dla krótkofalowców

Korzystając z uprzejmości Kol. EW1MM ( tłumaczenie artykułu http://www.cqham.ru/ew1mm_english.htm ) poniżej podaję przykłady posługiwania się językiem angielskim podczas prowadzenia łączności. Pozwoliłem sobie nieco uzupełnić artykuł i dodać drobne komentarze a także skrócić niektóre, mniej istotne fragmenty...

SQ5TA - Artur

The English alphabet. Alfabet angielski

Litera Pisownia angielska Wymowa polska

А 

  Alpha 

 Alfa

В 

  Bravo 

 Brawo

С 

  Charlie 

 Czarli

  Delta 

 Delta

  Echo 

 Ekou

  Foxtrot 

 Fokstrot

  Golf 

 Golf

  Hotel 

 Houtel

 India 

 India

  Juliett 

 Dżuljet

К 

  Kilo 

 Kilo

  Lima 

 Lima

 Mike 

 Majk

  November 

 Nouwember

О 

  Oscar 

 Oskar

 Papa 

 Papa

  Quebec 

 Kuibek

 Romeo 

 Romjou 

 Sierra 

 Sierra

Т 

 Tango 

 Tango

  Uniform 

 Juniform

  Victor 

 Wiktor

  Whiskey 

 Uisky

 X-Ray 

 Eksrej

  Yankee 

 Jankii

  Zulu 

 Zulu

We'll continue now with some Cardinal Numerals.

Będziemy kontynuować teraz z kilkoma liczebnikami głównymi.

 

Litera Pisownia angielska Wymowa polska

  one 

 łan

  two 

 tu

  three 

 trii

  four 

 for

  five 

 fajf

  six 

 siks

  seven 

 sewen

  eight 

 eit

  nine 

 najn

10 

  ten 

 ten

11 

  eleven 

 ilewen

12 

  twelve 

 tłelf

13 

  thirteen 

 tirtiin

14 

  fourteen 

 fourtiin

15 

  fifteen 

 fiftiin

16 

  sixteen 

 sikstiin

17 

  seventeen 

 sewentiin

18 

  eighteen 

 eitiin

19 

  nineteen 

 najtiin

20 

  twenty 

 tłenty

 

Ok, now let's work someone on the air.

O.K. Teraz popracujmy z kimś na paśmie.

1.

CQ 20, CQ 20, CQ 20 metres. This is EW1MM EW1MM. CQ 20 metre band EW1MM EW1MM over.

Wywołanie na dwudziestu metrach. Tu EW1MM EW1MM. Wywołanie w paśmie dwudziestu metrów podaje EW1MM, odbiór.

2.

EW1MM this is G4XLA G4XLA. Can you copy mе? Over.

EW1MM tu GX4XLA. Czy mnie odbierasz? Odbiór.

3.

G4XLA, this is EW1MM. Good morning. Thanks for giving me a call. You are 5-9, 5 by 9. My name is Gary and my QTH is Minsk. Back to you. G4XLA - EW1MM over to you.

G4XLA. Dzień dobry. Dziękuję za wywołanie mnie. Odbieram 5-9, 5 na 9. Mam na imię Gary i moje QTH jest Mińsk. Z powrotem do Ciebie. G4XLA, tu EW1MM, odbiór.

4.

EW1MM this is G4XLA. "Roger" Gary. You are also 5-9. My name is Tony . My QTH is London . EW1MM this is G4XLA over to you.

EW1MM, tu G4XLA. Odebrałem, GARY. Dla Ciebie także 5-9. Mam na imię TONY . Moje QTH jest LONDYN. EW1MM tu G4XLA, z powrotem do Ciebie.

5.

G4XLA this is EW1MM. My equipment is home-made. I am using UA1FA tranceiver. My power is 50 watts. The antenna is Delta Loop. My QSL card will be sent to you via the bureau. Please, send me your QSL also via the QSL bureau. I will put the mike back to you. G4XLA this is EW1MM over.

G4XLA, tu EW1MM. Moje wyposażenie jest wykonane samodzielnie (home made). Używam transceivera według UA1FA. Antena to Delta Loop. Moja QSL-ka będzie wysłana do Ciebie via Biuro. Proszę, wyślij mi Twoją QSL-kę także via Biuro. Przekażę mikrofon z powrotem do Ciebie. G4XLA, tu EW1MM, odbiór.

6.

Ok, Gary. This is G4XLA.

No problem to copy you. QSL card will be via the bureau as well. 73 and thanks very much for the nice contact. EW1MM this is G4XLA. All the best and till the next time.

O.K. Gary. Tu G4XLA. Nie mam problemu z odbiorem Ciebie. QSL- ka będzie via Biuro także. 73 i dziękuję bardzo za miły kontakt. EW1MM, tu G4XLA. Wszystkiego najlepszego i do następnego spotkania.

7.

G4XLA - EW1MM for the final. Thank you very much. I hope to meet you soon. All the best to you and your family. This is EW1MM bye-bye.

G3XLA, tu EW1MM na finał. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję wkrótce Cię spotkać. Wszystkiego najlepszego Tobie i Twojej rodzinie. Tu EW1MM, do widzenia (cześć).

====================================================================================================================================================================

====================================================================================================================================================================

Well, that was a very short example how to make a very simple contact between two stations. There are some phrases for making a little harder QSOs.

To był bardzo krótki przykład, jak można przeprowadzić bardzo prosty kontakt pomiędzy dwoma stacjami. A oto kilka wyrażeń do zrobienia nieco trudniejszej łączności.

8. Używam transceivera UW3DI. On składa się z 15 lamp i 24 diod.

I am using UW3DI transceiver. It consists of 15 tubes and 24 diodes.

9. Moc wyjściowa jest 50 watów.

The output power is 50 watts.

10. Mikrofon jest dynamiczny.

The mike is dynamic.

11. Używam zestawu nagłownego z mikrofonem dynamicznym na pałąku (wysięgniku).

I am using a head-set with a boom dynamic mike.

12. Przykro powiedzieć, VFO jest niestabilne..

Sorry to say, the VFO is not stable.

13. Nie mam S-metra.

I have no S-meter.

14. Określam siłę sygnału "na słuch".

I determine the signal strength by ear.

15. Mój wzmacniacz daje mi 200 watów i skład się z trzech szklanych lamp GU-50.

My power amplifier gives me 200 watts and consists of 3 glass GU-50 tubes.

16. Aparatura domowej roboty, ale pracuje bardzo dobrze.

Equipment is home-made but it works very well.

17. Używam ATU - automatycznego tunera antenowego. On także jest wykonany samodzielnie i pomaga uzyskać mi bardzo dobry SWR.

I am using an ATU - Antenna Tuning Unit. It is also home-made and helps me to get a very good SWR.

18. Przykro powiedzieć, ale nie mam skali cyfrowej. Proszę podaj mi dokładną częstotliwość mojego nadawania.

Sorry to say, I have no digital frequency display. Please, tell me my exact transmitting frequency.

19. Mam skalę cyfrową. Pokazuje ona 14273 KHz

I have a digital frequency display. It shows 14247.7 kc.

20. Podaj mi trochę informacji o Twoim sprzęcie (wyposażeniu).

Give me some information about your equipment.

21. Czy używasz wzmacniacza mocy ?

Are you using a power amplifier?

22. Czy używasz samodzielnie wykonanej aparatury (home-made) ?

Are you using home-made equipment?

23. Czy używasz anteny dipolowej ?

Are you using a dipole antenna?

24. Czy używasz mikrofonu dynamicznego ?

Are you using a dynamic mike?

25. Czy używasz automatycznego tunera ?

Are you using an ATU?

26. Czy używasz transceivera TS-440 ?

Are you using a TS-440 transceiver?

27. Ja używam anteny G5RV.

I am using G5RV antenna.

28. Ja używam anteny Long Wire (długi drut).

I am using a Long Wire antenna.

29. Ja używam wielopasmowego dipola, z zasilaniem linią otwartą i dopasowującym ATU.

I am using a multiband dipole antenna, fed with open-wire line and a balanced ATU.

30. Przykro powiedzieć, nie mam anten kierunkowych.

Sorry to say, I have no beam antennas.

31. Ja używam tunera antenowego (ATU).

I am using an Antenna Tuner (ATU).

32. Mój dipol zasilany jest 75 omowym kablem i SWR jest bardzo dobry.

My dipole antenna is fed with 75 Ohm coaxial cable and an SWR is very good.

33. Zamierzam w przyszłości postawić antenę kierunkową.

I am going to put up a beam antenna in the future.

34. Czy używasz anten kierunkowych ?

Are you using a beam antenna?

35. Czy jesteś zadowolony ze swoich anten ?

Are you satisfied with your antenna?

36. Jestem bardzo zadowolony z mojego systemu antenowego.

I am very satisfied with my antenna system.

37. Pogoda jest u nas piękna. Mamy 21 stopni Celsjusza.

The weather is fine here. We have plus 21 degrees Centigrade.

38. Teraz pada śnieg. Temperatura jest minus 10 stopni Celsjusza.

It is snowing now. The temperature is minus 10 degrees Centigrade.

39. Jest gorąco.

It is hot.

40. Jest zimno.

It is cold.

41. Jest chłodno.

It is cool.

42. Jaka pogoda jest w Londynie ?

What is the weather like in London?

43. Teraz pada deszcz.

It is raining now.

44. Teraz leje jak koty i psy (żargonowo).

It is raining cats and dogs. (slang)

45. Wczoraj padał deszcz a teraz jest ciepło i słonecznie.

Yesterday we had rain but now it is warm and clear.

46. Dziś jest raczej zimno. Mamy 24 stopnie Celsjusza poniżej zera.

It is rather cold today. We have 24 degrees Centigrade below zero.

47. Przyszła wiosna. Jest coraz cieplej i cieplej.

The spring has come. It is getting warmer and warmer here.

48. Mam do Ciebie pytanie.

I have a question for you.

49. Mam do Ciebie prośbę.

I have a request for you.

50. Proszę, nie przeszkadzaj.

Please, do not interfere.

51. Mam nadzieję spotkać Cię w przyszłości.

I hope to meet you in the future.

52. Mińsk jest stolicą Białorusi.

Minsk is the capital of the Republic of Belarus.

53. Proszę zaczekać (QRX). Mam telefon (dzwonek telefoniczny). Muszę odpowiedzieć na niego. Wrócę za około dwie minuty.

Please, QRX. I have a telephone call. I must answer it. I will come back in 2 minutes' time.

54. QRX (zaczekaj), podstroję mój wzmacniacz mocy.

QRX, I will re-tune my power amplifier.

55. Tu EW1MM, kończy pracę z G4XLA. Do widzenia.

This is EW1MM signing with G4XLA. Bye-bye.

56. Mam bardzo silne zakłócenia (QRM).

I have very strong QRM.

57. Proszę, powtórz swoje imię.

Please, repeat your name.

58. Proszę powtórzyć mój raport (raport dla mnie).

Please, repeat my signal report.

59. Proszę powtórzyć swoje QTH.

Please, repeat your QTH.

60. Nie mam S-metra, dlatego określam siłę sygnału "na słuch".

I have no S-meter, so I determine the signal strength by ear.

61. Ta łączność sprawiła mi ogromną przyjemność. Dziękuję Ci, Tony.

This QSO has given me great pleasure. Thank you, Tony.

62. Odbieram Cię na 5-7 ale czasami 5-5 z zanikami sygnału (QSB)

You are 5 and 7, but at times with QSB 5 and 5.

63. Twój sygnał jest 5-9.

Your signal with me is 5-9.

64. Nie odebrałem swojego raportu. Proszę, powtórz go.

I have not copied my report. Please, repeat it.

65. Moja QSL-ka będzie na 100%. Nie martw się tym.

My QSL is 100%. Don't worry about it.

66. G4XLA, tu EW1MM. Na częstotliwości jest jeszcze jedna stacja. Czy mogłbyś jej posłuchać ? Przekazuję jej teraz mikrofon. ZL1XX - możesz nadawać.

G4XLA, this is EW1MM. On this frequency is another station. Could you listen for it? I will put the mike to it. ZL1XX go-ahead.

67. Imię mojego przyjaciela - Bob.

My friend's name is Bob.

68. Moja QSL-ka będzie na 100%. Nie ma z tym problemu.

My QSL will be 100%. No problem at all.

69. Czy możesz powiedzieć mi jaki jest dokładny czas ?

Can you tell me what the correct time is, please?

70. Nie wysyłaj mi QSL-ki za tę łączność. Mam wiele QSL-ek z Twojego kraju.

Don't send me your QSL card for this contact. I have a lot of QSLs from your country.

71. Dzień dobry (od północy do 12.00 w południe).

Good morning.

72. Dzień dobry (od 12 w południe do 17 po południu).

Good afternoon.

73. Dobry wieczór (od 17 po południu do pólnocy)

      Dobranoc (dobrej nocy).

Good evening.
Good night.

74. Proszę wyśłij mi QSL-kę bezpośrednio. Mój adres to:

skr. poczt. 76 

Mińsk 220050
Białoruś

Please, send me your QSL direct. My address is:
P.O. Box 76
Minsk 220050
Belarus

75. Moja QSL-ka będzie również wysłana do Ciebie directem.

My QSL will be sent to you also direct.

76. Jak masz na imię ?

What is your name?

77. Jaką masz antenę ?

What is your antenna?

78. Jaki masz mikrofon ?

What is your mike?

79. Jakie masz wyposażenie (sprzęt) ?

What is your equipment?

80. Jesteś niedokładnie na mojej częstotliwości. Proszę dostroić się do mnie.

You are not exactly on my frequency. Please, zero-beat with me.

81. Proszę zaczekać, włączę RIT-a.

QRX, I will switch on the Receiver Incremental Tuning. (RIT)

82. G4XLA, proszę zaczekaj. Jestem teraz zajęty. Mam właśnie łączność z ZL2BR. Zawołam Cię jako następnego.

G4XLA, please QRX . I am busy now. I am in QSO with ZL2BR. I will call you next.

83. Przepraszam, mam zakłócenia statyczne (QRN).

Sorry, I am troubled by static. (QRN).

84. Wszystkiego najlepszego i dobrego DX-owania.

73. All the best and good DXing.

85. Przepraszam, to nie moja częstotliwość. Ona należy do G4XLA. Przejdźmy wyżej.

Sorry, this is not my frequency. It belongs to G4XLA. Let's QSY up.

86. Przejdźmy 5 KHz niżej.

Let's QSY 5 kc down.

87. Przejdźmy 5 KHz wyżej.

Let's QSY 5 kc up.

88. 73 Do zobaczenia później.

73. See you later.

89. Odbieram Ciebie na 100% bez problemów.

I am receiving you 100% with no trouble.

90. Teraz przekaże mikrofon do Ciebie. G4XLA, tu EW1MM, odbiór.

Well, now I will put the mike back to you. G4XLA, this is EW1MM over.

91. Proszę, przeliteruj swoje imię.

Please, spell your name.

92. Proszę, przeliteruj swoje QTH.

Please, spell your QTH.

93. Warunki nie są dobre dzisiaj.

Conditions are not good today.

94. Warunki dzisiaj są słabe (kiepskie).

Conditions are poor today.

95. Mów wolniej, proszę.

Please, speak slowly.

96. O.K. wszystko zrozumiałem.

Ok, all understood.

97. Czy moja modulacja jest dobra ?

Is my modulation good?

98. Twoja modulacja jest bardzo dobra.

Your modulation is very good.

99. Mam nadzieję, że spotkamy się znów w lepszych warunkach (propagacji).

I hope to hear you again with better conditions.

100. Twój raport 5-9 plus 20 decybeli.

You are 5-9 plus 20 dB.

101. Odbieram cię na 5-9 z zanikami (QSB).

I am receiving you 5-9 with QSB.

102. Dziękuję za 5-9. Twój sygnał jest taki sam 5-9.

Thanks for 5-9. Your signal is also the same 5-9.

103. Taka to historia (tak to było...).

That's the story.

104. Wyślę Ci moją QSL-kę bez zwłoki.

I will send you my QSL without delay.

105. Nie całkiem zrozumiałem jakie jest Twoje QTH. Czy możesz powtórzyć je jeszcze raz (znowu) ?

I did not quite understand what your QTH is. Will you, please, repeat it again?

106. Jaka jest różnica między moim sygnałem a (sygnałem) Boba ?

What is the difference between my signal and Bob's?

107. Jak mnie odbierasz ?

How do you copy me?

108. Czy odebrałeś mnie dobrze ?

Did you copy me ok?

109. Mam nadzieję, że odbierasz mnie dobrze. Teraz mikrofon jest Twój. G4XLA, tu EW1MM, odbiór.

I hope you can copy me well. Now the mike is yours. G4XLA this EW1MM over.

110. Odebrałem Twoje imię z pomocą innej stacji.

I received your name with the help of the other station.

111. Życzę Ci wszytkiego, co najlepsze.

I wish you the best of everything.

112. W następnym wejściu powiedz mi, proszę czy pracujesz na innych pasmach KF-u.

In your next over, please, tell me if you work on the other HF bands.

113. Przejdźmy na częstotliwość 21169 KHz.

Let's go to 21169 kc.

114. Będę czekał na Twoją QSL-kę. Jak wiesz jest mi ona potrzebna do dyplomu.

Well, I will be waiting for your QSL. You know that I need it for an award.

115. Tu EW1MM kończy pracę z G4XLA i słucha Cię na finał.

This is EW1MM signing with G4XLA and standing by for your final.

116. Bob, możesz zająć tę częstotliwość, ja już kończę pracę.

Bob, you may use this frequency as I am going QRT now.

117. Teraz będę już kończył pracę.

Now I am going QRT.

118. Robię QSY na inne pasmo (Przechodzę na inne pasmo)..

I am going to QSY to another band.

119. Robię QSY na inną częstotliwość (Przechodzę na inną częstotliwość).

I am going to QSY to another frequency.

120. Przepraszam, przeoczyłem Twoje QTH. Proszę, powtórz je.

Sorry, I missed your QTH. Please, repeat it.

121. Twój raport 5-9. Słyszę Cię dobrze.

You are 5-9. I can hear you well.

122. Twój sygnał nie jest mocny w stosunku do QRM. Odbieram 5-4.

Your signal is not strong in relation to QRM. You are 5-4.

123. Podam Ci raport następnym razem.

I will give you your report next time.

124. Twój raport podam w następnym wejściu.

Your report will be in the next over.

125. W następnym wejściu podaj mi proszę twoje QTH.

In your next over, please, give me your QTH.

126 Odbieram 5-9 ale czasami mam bardzo silne QRM od innej stacji.

You are 5-7, but at times I have very strong QRM from another station.

127. G4XLA, tu EW1MM, słucham Cię na finał. Nadawaj !

G4XLA this is EW1MM listening to you for the final. Go-ahead.

128. Spróbuję to zrobić sam.

I will try to do it by myself.

129. Nie mam czasu kontynuować. Muszę kończyć pracę.

I have no time to continue. I must go QRT now.

130. Nie mam więcej żadnych pytań do Ciebie. Bywaj !

Well, I have not got anymore questions for you. Bye-bye.

131. Dziękuję Ci bardzo, drogi przyjacielu za super QSO.

Thanks very much endeed old man for a super QSO.

132. Czy wszystko odebrałeś O.K. ?

Have you received everything ok?

133. Czy odbierasz mnie dobrze ?

Are you receiving me ok?

134. Odebrałem wszystko od Ciebie O.K.

I have received you all ok.

135. Mam nadzieję spotkać Cię na paśmie wkrótce.

I hope to meet you on the air again soon.

136. To jest ważne.

It is important.

137. To jest bardzo ważne.

It is very important.

138. To jest bardzo ważne pytanie..

It is a very important question.

139. Zima

Winter

140. Wiosna.

Spring

141. Lato

Summer

142. Jesień.

Autumn (ameryk.. Fall)

143. U nas jest typowy, letni dzień.

It is a typical summer's day here.

144. Dzisiaj u nas jest cudowna pogoda.

It is a beautiful weather here today.

145. Jest gorąco. Temperatura około plus 25 stopni Celsjusza.

It is hot. The temperature is + (plus) 25 degrees Centigrade.

146. Słyszę okropny spletter.

I have terrible splatter.

147. Mam okropne QRM-y.

I have terrible QRM.

148. Słyszę trochę spletteru od innych stacji.

I can hear some splatter from other station

149. Używam mikrofonu elektretowego.

I am using an electret mike.

150. Nie mam żadnych problemów z Tobą. Odbieram Ciebie dobrze.

I am not having any problems with you. I am copying you well.

151.Ta częstotliwość nie jest całkiem czysta...

This frequency is not quite clear.

152. Chciałbym zmienić częstotliwość nieco w górę lub w dół.

I would like to QSY up or down a little.

153. Odbieram 5-3, całkiem słaby sygnał.

You are 5-3, quite a weak signal.

154. Odbieram 5-9, całkiem silny sygnał.

You are 5-9, quite a strong signal.

155. Czy jesteś na częstotliwości ?

Are you on frequency?

156. Tak, jestem na częstotliwości.

Yes, I am on frequency.

157. 73. Do następnego razu.

73. Till the next time.

158. Co się tyczy mojego mikrofonu i słuchawek, używam lotniczego zestawu nagłownego GSSH-A-18 z mikrofonem dynamicznym bezzakłóceniowym.

As for my microphone and head-phones, I am using an Aviation type head-set GSSH-A-18 with a noise cancelling dynamic mike.

159. Muszę teraz wykonać tu jakieś prace i ogłaszam QRT.

I have to do some work now here and I am going QRT.

160. Sked - łączność umówiona wcześniej.

a sked.

161. Zróbmy sked jutro na 14277 KHz o 12 według UTC.

Let's make a sked tomorrow on 14277 kc at 12 o'clock UTC.

162. Co o tym myślisz ?

What do you think about that?

163. Skieruj, proszę swoją antenę na mój kierunek.

Please, point your antenna in my direction.

164. Obróć, proszę swoją antenę na mnie..

Please, turn your beam to me.

165. Jeśli masz jakieś pytania do mnie - odpowiem na nie z przyjemnością.

If you have some questions to me I will answer them with pleasure.

166. Moja antena umieszczona jest na dachu 5 kondygnacyjnego budynku.

My antenna is situated on the roof of a 5-storey building.

167. Dziękuję za raport pogodowy.

Thanks for the WX report.

168. Propagacja nie jest stabilna.

Propagation is not stable.

169. Propagacja jest zmienna.

Propagation is changeable.

170. QRX, muszę się zestroić.

QRX, I have to re-tune.

171. Międzynarodowy kupon pocztowy na odpowiedź (IRC)

IRC - International Replay Coupon.

172. Przepraszam, zgubiłem Cię w QRM-ach. Nie odbieram Cię.

Sorry, I lost you in QRM. I do not copy you.

173. Dziękuję za odpowiedź na moje wywołanie.

Thank you for answering my CQ call.

174. Moja antena to Inverted V.

My antenna is Inverted Vee.

175. To wspaniale !!

That's great.

176. Twój sygnał jest zniekształcony.

Your signal is distorted.

177. Czy mój sygnał jest zniekształcony ?

Is my signal distorted?

178. Jaka jest jakość mojego sygnału ?

What is the quality of my signal?

179. Jakość Twojego sygnału jest bardzo dobra.

The quality of your signal is very good.

 

Well, that's all for now. I hope this will help you to make some progress using the English language for Amateur Radio. All the best and until our contact on the air. This is EW1MM. Bye-bye.

Dobrze, na razie to wszystko. Mam nadzieję, że pomoże to Wam zrobić postępy w użyciu języka angielskiego dla radioamatorów. Wszystkiego najlepszego i do spotkania w eterze. Tu EW1MM. Bywaj !!

P.S. Proszę zwrócić uwagę na poniższe spostrzeżenia:

Uwagi dotyczące Internetu:

Przekazywanie adresów E-mail:

Podając adres E-mail w Internecie znaczek@@ - czyta się nie jak "małpa", a jako "at" i tłumaczy sie jako "na" . Kropkę wymawia i oznacza się jako - "dot"

Przykład:

ew1mm@softhome.net

Przykład czytania:

ew1mm at softhome dot net

/ - forward slash - prosta kreska "łamane"

// - forward slash, forward slash - dwie kreski "łamane"

\ - back slash - odwrotna kreska "łamane"

Inne uwagi:

Kiedy podajemy częstotliwość np. 14178.57 KHz - zawsze stawiamy kropkę, którą w tym przypadku czyta się jako "point". Cyfry podaje się oddzielnie 1 4 1 7 8 point 5 7 KHz

Podając wywołanie ogólne np: "CQ 80 meters, CQ 80 meters:" - wywołanie ogólne w paśmie 80 metrów do rzeczownika "meter" dodajemy "s" na końcu, co odzwierciedla liczbę mnogą.

Kiedy mówimy "CQ 80 metre band:"

- wywołanie w paśmie 80 metrowym. Tu nie trzeba liczby mnogiej, gdyż jest to przymiotnik (jaki ? - 80 metrowy)

To samo, opisując swoją antenę - np. 2-elementową Delta Loop:

"I am using 2 element Delta Loop Antenna." - Wykorzystuję 2-elementową antenę Delta Loop (przymiotnik)

"My Delta Loop Antenna contains 2 elements." - Moja antena ma dwa elementy (rzeczownik w liczbie mnogiej)

Pamiętajmy, że "s" dodaje się przy liczbie mnogiej rzeczowników )zasada od której istnieją wyjątki), tym niemniej w przymiotnikach w pokazanych przypadkach "s" nie występuje.

Zwróćcie uwagę na pisownię: METRE - metr (miara długości). Istnieje również druga pisownia: METER - Przyrząd do mierzenia czegoś.

Na przykład: S-Meter - S-metr, Power Meter - miernik mocy, SWR Meter - miernik SWR-a. Metre i meter odmienia się jednakowo.

Podając wywołanie ogólne nigdy nie podawajcie go w ten sposób: "CQ CQ CQ I am UB5XX :"

Zaleca się wołać: "CQ CQ CQ this is UB5XX:", lub prosto : "CQ CQ CQ UB5XX UB5XX:" .Ja jestem (tłumaczenie dosłowne) + Twój znak wywoławczy (można użyć w domyślnym znaczeniu). Na przykład, kiedyś w życiu spotykasz drugiego radioamatorai przedstawiasz się: "I am UB5XX"- Ja jestem UB5XX. Albo pracując pod znakiem stacji klubowej, mówisz między innymi: "Oh... I am also UB5XX" - Tak, ja jestem także UB5XX. Zawsze można powiedzieć np.: I am ex UB5XX - Mój były znak: UB5XX.

Jeśli prowadzicie notatki, pamiętajcie, że w języku angielskim przy zapisywaniu numeru telefonu przyjęto stawiać kropkę między cyframi, a nie myślnik: My (tele)phone number is 230.13.77 - Mój numer telefonu jest 230-13-77.

Jednakowoż między kodem kraju (miasta) i numerem abonenta stawiają myślnik. Na przykład: 375-017-230.13.77

Ale we współczesnym języku angielskim pojawiła się tendencja do nie używania w ogóle ani kropek, ani myśłników. Np.: 375017 2301377 (problem tylko między kodem a numerem).

Jeżeli siedzicie w towarzystwie Anglików, wyliczając coś na palcach, nie zaginajcie ich do środka dłoni ale odwrotnie - prostujcie zagięte palce.

Jeżeli pracujecie w grupie stacji nie używajcie (!!!) wyrażenia:: "This is UB5XX and company" - tu UB5XX i kompania.

Radzi się używać: "This is UB5XX and the group"- tu UB5XX i grupa. Company - to kompania, gdzie pracujecie (w pracy) lub gdzieś na urlopie, ale nie w eterze.

Także kiedy spędziłeś z kimś wiele czasu w eterze pracując w grupie stacji, to żegnając się przyjacielsko podkreślamy: "Thank you for co-operation" - dziękuję za współpracę, jednakże żegnając się z przyjaciółmi po zakończeniu wspólnej drogi, mówimy: "Thanks for the company" - Dziękuję za towarzystwo.

Pamiętajcie - radioamatorskie pasma na KF - to nie pasmo 27 MHz ani fale średnie. W angielskiej frazeologii na KF wiele zapożyczono z łączności profesjonalnych; czy jest sens odrywać się od dobrych, profesjonalnych tradycji ??